Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2020

6015 e313 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme

March 18 2020

7085 2624 500
Reposted fromgrobson grobson viadotkliwie dotkliwie

March 14 2020

3282 9ae6 500
Reposted frominto-black into-black viastoryofmylife storyofmylife

March 03 2020

Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaoxygenium oxygenium
6536 2276 500
Reposted fromyikes yikes vianiskowo niskowo

February 28 2020

9690 1de2 500
Reposted fromyannim yannim viastoryofmylife storyofmylife

February 27 2020

8492 9509 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viacharlotte99 charlotte99
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatake-care take-care
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatake-care take-care
2737 c111
Reposted fromEtnigos Etnigos viacharlotte99 charlotte99
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle vianiskowo niskowo
2785 23c2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianiskowo niskowo

February 24 2020

Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
5324 1890 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams vialittlemouse littlemouse

February 18 2020

Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafrytkatosia frytkatosia
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique viapomruki pomruki

February 16 2020

7248 7bb0 500
Reposted fromverronique verronique vianiskowo niskowo

February 15 2020

0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacharlotte99 charlotte99
2737 edd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlotte99 charlotte99
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl