Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafrytkatosia frytkatosia
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique viapomruki pomruki

February 16 2020

7248 7bb0 500
Reposted fromverronique verronique vianiskowo niskowo

February 15 2020

0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
7340 53b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacharlotte99 charlotte99
2737 edd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlotte99 charlotte99
0027 a105 500
Reposted fromniente niente viasorriso sorriso
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique viascorpix scorpix
8188 fb8a
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

February 14 2020

Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
1264 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlotte99 charlotte99

February 12 2020

Reposted fromshakeme shakeme viacharlotte99 charlotte99
3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna viacharlotte99 charlotte99
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
Gdyby to czy tamto potoczyło się inaczej...  Gdybyśmy czegoś nie zrobili, znaleźli inne rozwiązanie... Gdybyśmy wówczas, my czy inni, podjęli inną decyzję i zrobili coś innego, czy też nic nie zrobili...  Gdybyśmy spotkali tego człowieka - a nie tego, którego spotkaliśmy...  Kładziemy jedno "gdyby" na drugim, budujemy piramidę z "gdyby", ze słowa, w którym czasami bezkrytycznie i alibistycznie szukamy przyczyn swoich porażek czy zbyt małej liczby sukcesów.
— "Ja, Olga Hepnarová" Roman Cílek
Reposted fromdreamadream dreamadream viacharlotte99 charlotte99
Reposted fromFlau Flau viacharlotte99 charlotte99

February 11 2020

Przecież najbardziej dojrzewamy w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasorriso sorriso
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
9488 4a33 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl