Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

A na pytanie co robisz w życiu? Będę odpowiadać – dostosowuję się do zbiegów okoliczności.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahormeza hormeza
7720 745a 500
Reposted fromundertow undertow viaKuishi Kuishi
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viatobecontinued tobecontinued

February 14 2019

2898 71fe
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew.
— Dawid Podsiadło - Nie Kłami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacharlotte99 charlotte99
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viacharlotte99 charlotte99
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 13 2019

6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viaoxygenium oxygenium

February 12 2019

9120 90b7
Reposted fromkarahippie karahippie viacharlotte99 charlotte99
6134 4f76 500
Reposted fromkrn krn vianutt nutt
- Wiem, że będzie ciężko. Ale Ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać. 
— Marek Hłasko
Reposted fromlovvie lovvie vianutt nutt

February 14 2019

Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacharlotte99 charlotte99
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viacharlotte99 charlotte99
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 13 2019

6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viaoxygenium oxygenium

February 12 2019

9120 90b7
Reposted fromkarahippie karahippie viacharlotte99 charlotte99
6134 4f76 500
Reposted fromkrn krn vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl