Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

1880 c517
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz vianiskowo niskowo
1166 a0c8 500
Reposted fromoll oll viablackcat blackcat

March 30 2017

7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viacoolstorybro23 coolstorybro23

March 28 2017

2755 3ca3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vialenka024 lenka024
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viamadadream madadream
9646 272b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackcat blackcat
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream

March 27 2017

4280 ff38 500
Reposted fromerial erial viayourheartbeat yourheartbeat

March 24 2017

Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viacoolstorybro23 coolstorybro23

March 21 2017

Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viatobecontinued tobecontinued

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe vialenka024 lenka024
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny vialenka024 lenka024
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viamadadream madadream

March 17 2017

- Wiecie, próbuję zamieszać mu w głowie, ale nic mi z tego nie wchodzi.
- To może spróbuj mieszać w drugą stronę.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
1889 639b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl