Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viairbjarbirb irbjarbirb
Przestań się obrażać. Przestań myśleć, że jesteś nie kompletna. Skończ oddawać cząstki siebie komuś, kto nie jest tego wart. Przestań gonić wiatr. 
Żyj dla siebie.
— "Ten właściwy."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
1011 61d6 500
Reposted fromnutt nutt
2532 7237
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 11 2018

Reposted fromHmZ HmZ vialaluna laluna

June 10 2018

Najgorszy moment przychodzi wtedy, kiedy uzmysławiasz sobie, jak bardzo wszystko nie jest okej. Jak bardzo okłamujesz sama siebie, jak bardzo nie chcesz widzieć tego co się dzieje w okół. Jak przekłamujesz wszystkie fakty i sprowadzasz je do wersji wygodnej... Żeby tylko nie bolało, żeby tylko nie myśleć. I ogarnia Cię niespotykana samotność, otępienie. Nie możesz z nikim o tym pogadać, nie możesz nawet wyjść na papierosa i o tym pomilczeć. Jesteś sam ze sobą i tym co zjada Cię od środka.
— ~
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad vianiskowo niskowo
3768 c901 500
Reposted frompiehus piehus vianutt nutt
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight vianiskowo niskowo
Problem nie w tym, że jestem nieszczęśliwy, lecz w tym, że nie jestem szczęśliwy. Brak szczęścia to nie jest od razu nieszczęście
— P. Adamczyk 'Pożądanie mieszka w szafie'

June 08 2018

June 06 2018

Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham.
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt
Kiedy jest się długo pozbawionym radości, już się przestaje jej spodziewać i pragnąć. A kiedy niespodziewanie zastuka do naszych drzwi, otwieramy je ze strachem, czy nie jest zamaskowanym cierpieniem.
— Carmen Sylva.
Reposted fromnutt nutt
8955 bddb
Reposted fromniewychowana niewychowana vianutt nutt
O zgrozo. W ile jeszcze życiowych błędów wpakuję się z uśmiechem na ustach i przeświadczeniem w głowie "trudno, żyje się raz"?
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vianiskowo niskowo
Życie ciągle odwraca naszą uwagę: nawet nie mamy czasu zorientować się od czego.
— Franz Kafka.
Reposted fromnutt nutt

June 05 2018

7792 6b17 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl