Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

9939 e195 500
Reposted fromtfu tfu viacoolstorybro23 coolstorybro23
Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to coś więcej niż talent. Więcej niż władza. Prawie się równa rodzinie. Nigdy o tym nie zapominaj.
— M. Puzo, Ojciec chrzestny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
Nawet stojąc w miejscu, można zabłądzić.
— Edward Stachura – Dzienniki. Zeszyty podróżne 1
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamalinowowa malinowowa
3811 035d
Reposted fromnutt nutt viamalinowowa malinowowa
Tam gdzie trzeba krzyczeć mówię szeptem.
— Różewicz
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viamiieciuu miieciuu
Stałem u progu dorosłości niedojrzały, zagubiony, odrzucony i miałem żal do samego siebie, iż wszystko co dobre mnie ominęło.
— Robert Gong
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viatobecontinued tobecontinued
Przez cokolwiek przechodzisz - po prostu przez to przejdziesz. To minie. Podziękuj już teraz. Przecież wiesz, że wkrótce pojawi się tęcza.
— Oprah Winfrey
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream

February 18 2018

1944 3639 500
Reposted fromnutt nutt viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairbjarbirb irbjarbirb

February 17 2018

7378 6a8a
Reposted fromn3ml n3ml vianiskowo niskowo
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaoutoflove outoflove
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober via777727772 777727772
8168 6fd2
Reposted fromcountingme countingme viawasteland wasteland

February 15 2018

Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl