Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

2705 2ef9
Reposted fromsheismysin sheismysin viaiamdreamer iamdreamer

September 16 2017

0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viabesomeoneelse besomeoneelse
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak

September 10 2017

0575 fffb 500
Reposted fromsavatage savatage vianiskowo niskowo

September 09 2017

To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiskowo niskowo

August 28 2017

Reposted fromweightless weightless vianiskowo niskowo
nie ma nic gorszego, niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić Twoje życie
— Grey's Anatomy
Reposted frombizarrement bizarrement vianiskowo niskowo

June 15 2017

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viatouchthesky touchthesky
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viathefirstdrop thefirstdrop

June 13 2017

Bycie pozytywną nie oznacza, że wszystko samo dobrze się poukłada. Oznacza, że Ty będziesz dobrze się czuła niezależnie od tego jak się poukłada.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viauciekam uciekam

June 09 2017

4768 a278 500
Kwurwiłamsię!

May 29 2017

4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viauciekam uciekam
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viablackcat blackcat
0406 fffe
Reposted fromAmericanlover Americanlover viauciekam uciekam
[...] specjalizował się w zaprzepaszczonych sprawach. Najpierw zaprzepaścić coś, a potem uganiać się za tym jak wariat.
— J. Cortázar
Reposted frompassionative passionative viauciekam uciekam
0453 4e31
Reposted fromcalifornia-love california-love
0516 7d03
Reposted fromcalifornia-love california-love
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viatakeachance takeachance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl