Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

5475 7610 500
Reposted frompiehus piehus viakatastrofo katastrofo

November 05 2019

3662 139d
Reposted fromhepi hepi viascorpix scorpix
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viazoou zoou

November 04 2019

Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxsneakyx xsneakyx

November 03 2019

0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major vialiliowadusza liliowadusza

November 02 2019

5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viamoai moai
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viazoou zoou
3516 c4c4
Reposted fromCykcykcyk Cykcykcyk viazoou zoou
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort viazoou zoou
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou

November 01 2019

Boisz się, że coś jest nie tak, bo nie może Cię spotkać nic dobrego.
— TY
Reposted fromresort resort viazoou zoou
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai

October 29 2019

2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabesomeoneelse besomeoneelse

October 28 2019

5953 43a2
Reposted fromseaweed seaweed viaaimiak aimiak

October 27 2019

6664 272d
Reposted fromkortes kortes viazoou zoou
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viazoou zoou
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viazoou zoou
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viazoou zoou
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viazoou zoou
Jedyne czego potrzebujesz naprawdę w życiu to osoba, która potrzebuje cię w swoim.
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl