Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
8438 2c6b
Reposted fromimradioactive imradioactive viairbjarbirb irbjarbirb
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairbjarbirb irbjarbirb
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viadefinicjamilosci definicjamilosci

December 04 2017

2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viauciekam uciekam
tak mi się nie chce
tak bardzo nie chce
lecz kiedyś jeszcze będę seksi.
— Mikromusic
7119 3b8b
Reposted fromjacie jacie viaalliwantisyou alliwantisyou
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaalliwantisyou alliwantisyou
4211 3f39 500
Reposted fromxoxoxo xoxoxo viaalliwantisyou alliwantisyou
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaoutoflove outoflove
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaoversensitive oversensitive
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromstormymind stormymind vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl